Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Date de identificare ale societății

S.C. FEMAS S.R.L., cu sediul social în Braşov, Str. Vasile Lupu nr.7, judeţul Braşov, înregistrată la Registrului Comertului sub nr.J08/281/1994, cod unic de înregistrare RO5899340, având contul RO22 RNCB 0059 0085 5011 0001 deschis la BCR S.A. – Sucursala Bartolomeu Braşov, reprezentată prin administrator – Feder Annegret. Conform legislației actuale cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât să aveți controlul asupra tipului de informație pe care ni-l oferiți. Insă, prin intermediul site-ului, primim informații de la dvs. astfel: adresa de e-mail, numele și prenumele dar și informații suplimentare precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul d-voastră în timpul vizitării site-ului nostru pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului d-voastră.

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele d-voastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea și oferirea serviciilor noastre în beneficiul d-voastră.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Prelucrarea datelor d-voastră este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între societatea noastră și d-voastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Ne dorim în permanență să vă oferim cele mai bune servicii de pe piață. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul d-voastră, vă putem invita să completați chestionare de marketing/strategie sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a presta servicii și consultații, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile d-voastră fundamentale să nu fie afectate.

 • Contactarea serviciilor noastre folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor d-voastră cu caracter personal, urmând să dăm curs cererii d-voastre.

 • Măsuri de protecție a site-ului nostru și a utilizatorilor.

 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

 • Măsuri de gestionare a diverselor riscuri ce pot apărea în mediul online.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele d-voastră cu caracter personal cât timp există o colaborare. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Transmiterea datelor cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 • furnizorilor de servicii de marketing;

 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

 • furnizorilor de servicii IT;

 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele d-voastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Țările în care pot fi transferte datele cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale d-voastră cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele d-voastră, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Drepturile utlizatorilor

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre d-voastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-au fost procesate datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail: effiefeder@gmail.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. 

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere dacă considerați că a-ți fost sau sunteți lezat în vreun fel, raportat la dispozițiile legale în vigoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Cu stimă,

S.C. FEMAS S.R.L.